Πρόταση έγκρισης όλων των επιλαχόντων στα σχέδια βελτίωσης

Όπως φαίνεται η κρίση του κορονοϊού χτυπά άμεσα και την Ελληνική γεωργία. προϊόντα μένουν αδιάθετα, ενώ επενδύσεις που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν μέσω των σχεδίων βελτίωσης μένουν απραγματοποίητες λόγω ανασφάλειας, αλλά και μη δυνατότητας επικοινωνίας με τις τράπεζες για τη σύναψη σχετικών δανείων.

"Κόφτη" στις τιμές των ελκυστήρων που θα επιδοτηθούν από τα Σχέδια Βελτίωσης! Δείτε τις μέγιστες τιμές

Το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων δημοσίευσε τις μέγιστες τιμές ελκυστήρων που θα εγκρίνουν στην αξιολόγηση, οι αξιολογητές των σχεδίων βελτίωσης.