“Μεγάλο” ή “μικρό” Σχέδιo Βελτίωσης; Πρώτα σχόλια…

Αυτά τα σχέδια βελτίωσης έρχονται με μικρότερο προϋπολογισμό, περίπου στο ένα τρίτο από τα προηγούμενα σχέδια βελτίωσης του 2017-18.

10 Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας αγρότης – επιχειρηματίας

Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με τη γεωργία ή κτηνοτροφία είναι τα παρακάτω: