Πως θα γίνω αγρότης;

Τον τελευταίο καιρό, έρχονται στα γραφεία μας, νέοι άνθρωποι, με σκοπό να ενημερωθούν για το πώς μπορεί να γίνει κάποιος αγρότης και ποιες είναι αυτές οι καλλιέργειες που μπορούν να καλλιεργηθούν σε λίγα στρέμματα και να συντηρήσουν μια οικογένεια.

Προγράμματα που μπορεί (ή μπορούσε) να ενταχθεί κάποιος στη γεωργία

Συχνά ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που θέλουν να αρχίσουν να ασχολούνται με τη γεωργία ή που έρχονται από περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία (παρά την αλματώδη εξέλιξη του ίντερνετ) και ρωτούν για τα διαθέσιμα προγράμματα από τα οποία μπορούν να επιδοτηθούν.