Σχέδια Βελτίωσης… Σχολιάζουμε και αναμένουμε.

30 Ιανουαρίου 2023

Μεγάλη κουβέντα για τα σχέδια βελτίωσης που έρχονται, ενώ το ενδιαφέρον από τους φίλους γεωργούς και κτηνοτρόφους παραμένει αμείωτο.

Ας δούμε συνοπτικά δυο - τρεις λεπτομέρειες που πρέπει να ξεκαθαριστούν:

Α. Αγορά γης

* Ναι, η αγορά γης θα είναι επιλέξιμη δαπάνη, ωστόσο το ποσό της επιδότησης θα αναφέρεται στην αντικειμενική αξία και όχι στην εμπορική, όπως πολλοί θέλουν να πιστεύουν. Επίσης, η αγορά γης δεν μπορεί να γίνει από συγγενείς.

* Η αγορά γης δε μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής δαπάνης του σχεδίου βελτίωσης. Για παράδειγμα αν θέλει να επιδοτηθεί κάποιος παραγωγός για αγορά γης αντικειμενικής αξίας 10.000€, θα πρέπει να υποβάλει φάκελο και να εγκριθεί αυτός για προϋπολογισμό συνολικής αξίας 100.000€ και άνω.

* Τέλος, το προς αγορά αγροτεμάχιο θα πρέπει να είναι κοντά στα ιδιόκτητα αγροτεμάχια του υποψηφίου. Πόσο κοντά και τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν γη μέχρι σήμερα, θα το δούμε με την προκήρυξη.

Β. Αγορά μηχανημάτων

* Πολύ κουβέντα για την ιπποδύναμη. Η ιπποδύναμη που μπορεί να δικαιολογηθεί από μια εκμετάλλευση, τεκμηριώνεται από την μελλοντική της κατάσταση και όχι από την υφιστάμενη. Επομένως, δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές. Από την άλλη, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν να αγοράζονται «αχρείαστοι» ελκυστήρες μέσω των σχεδίων βελτίωσης, οπότε το θέμα επιλογής ελκυστήρα, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους υποψήφιους επενδυτές.

* Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό για αγορά ελκυστήρα ακόμα είναι στη διαβούλευση και θα το δούμε τελικά με την προκήρυξη. (100.000€ ή 125.000€)

* Στην προκήρυξη αυτή, υπάρχουν και ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες για συγκεκριμένα παρελκόμενα (π.χ. καλλιεργητές, άροτρα, κλπ). Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση ως προς τα μέγιστα ποσά για αυτές τις δαπάνες.

Γ. Όσοι είχαν ενταχθεί στα προηγούμενα σχέδια μπορούν να υποβάλλουν φάκελο;

Όσοι είχαν ενταχθεί στα τελευταία σχέδια και πραγματοποίησαν έστω και ένα αίτημα πληρωμής, μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας μόνο για ΑΠΕ ή μόνιμες φυτείες.

Δ. Ανώτατος Επιλέξιμος προϋπολογισμός = 150.000€ και υπό προϋποθέσεις μπορεί αυτός να φτάσει τις 250.000€.

** όλες οι παραπάνω απαντήσεις στηρίζονται στην προδημοσίευση και κάποια στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν με την πρόσκληση τελικά αφού ανεξάρτητοι μελετητές και φορείς έχουν προτείνει διορθώσεις.

 

Περουλάκης Ιωάννης
Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας - MBA,
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας


Τελευταία άρθρα

© 2023 All rights reserved.

Εφαρμογή Agrowise