Στην εκπομπή Θεσσαλών γη για τους Νέους Αγρότες, Βιολογικά, Σχέδια Βελτίωσης, Βοσκοτόπια

Απόσπασμα από την εκπομπή Θεσσαλών Γη, στον τηλεοπτικό σταθμό Θεσσαλία Τηλεόραση. Μαζί με το συνάδελφο κύριο Δημόκα αναλύσαμε το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών που θα ανοίξει σύντομα, αλλά και της βιολογικής γεωργίας που φαίνεται πως θα αφήσει εκτός την πλειοψηφία των ήδη ενταγμένων αγροτεμαχίων. Αναφερθήκαμε στα Σχέδια Βελτίωσης που θα "έρθουν" αλλά έγινε αναφορά και στην κατανομή βοσκοτόπων που έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις. Ευχαριστώ για την πρόσκληση το δημοσιογράφο κύριο Κολλάτο. Ερ...

(video) Συζήτηση για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, ΟΣΔΕ και άλλα

Στην εκπομπή ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΓΗ του κυρίου Κολλάτου Γιάννη στον τηλεοπτικό σταθμό Θεσσαλία TV τη Δευτέρα 12/04/2021 συζητήσαμε για το πρόγραμμα νέων αγροτών, τα προβλήματα με το ΟΣΔΕ και άλλα πολλά.