Γνωρίζετε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να σπουδάσετε αν είστε Νέοι Αγρότες;

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3764/29-9-2021, στο άρθρο 7, παράγραφος 1.7 αναφέρεται ότι αποκλείονται αίτησης ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα όσοι «Είναι σπουδάστριες - σπουδαστές ή φοιτήτριες - φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για  κάθε σχολή.»

Η διατροφική κρίση δε θα τελειώσει πριν το 2024…

Μέχρι σήμερα διαβάζαμε για το πόσο κρατούν οι πανδημίες από αντίστοιχες καταστάσεις του παρελθόντος για να υπολογίσουμε το πότε περίπου θα ησυχάσουμε από τον Covid-19.