Πολλοί οι δυσαρεστημένοι στα επόμενα Σχέδια Βελτίωσης;

Αν τα επόμενα Σχέδια Βελτίωσης προκηρυχθούν όπως περιγράφονται στα διάφορα μέσα, οι δυσαρεστημένοι θα είναι περισσότεροι από ποτέ. Γιατί μπορεί να συμβεί αυτό; Λίγα τα χρήματα, λίγοι οι εγκεκριμένοι... Ο προϋπολογισμός για την επόμενη προκήρυξη φαίνεται πως θα υπολείπεται κατά πολύ του προηγούμενου. Στην επόμενη προκήρυξη δε, έχουν «τάξει» σε πολλούς την αυξημένη πιθανότητα ένταξης τους, όπως για παράδειγμα στους επιλαχόντες της προηγούμενης προκήρυξης των σχεδίων βελτίωσης, αλλά και στους ...

Σχέδια βελτίωσης: επιλαχόντες ή νέα προκήρυξη;

Ο χρόνος περνάει και η απορροφητικότητα κοινοτικών πόρων μέσω των εγκεκριμένων σχεδίων βελτίωσης φαίνεται πως είναι χαμηλή ή τουλάχιστον δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα.