Τι είναι το υπομέτρο 3.1 που προκηρύχθηκε και αφορά τη Βιολογική;

Προκηρύχθηκε το υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας Αυτό αφορά παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στα υπομέτρα 11.1.1 και 11.1.2 (ενίσχυσης για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη Γεωργία ή και κτηνοτροφία) με τις προκηρύξεις του 2017 και 2018.. Αυτοί είναι ουσιαστικά οι δικαιούχοι που εντάχθηκαν στα βιολογικά για πρώτη φορά το 2018 ή 2019, είτε στη φυτική παραγωγή είτε στη Ζωική παραγωγή. Με την ένταξη τους στο σχετικό πρόγραμμα οι παρα...

Συζητήσεις για τον αγροτικό τομέα;

Το τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο μπαίνει η "ΓΕΩΡΓΙΑ και η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ" στο κάδρο...