Το «στοίχημα» της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ για το 2022.

Το 2022 η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ μεταφέρθηκε στο κυβερνητικό νέφος (Cloud) gov.gr.