Η καθυστέρηση του ΟΣΔΕ 2023 δημιουργεί πρόβλημα στη ρευστότητα των αγροτών;

Οι δηλώσεις καλλιέργειας μέσω των οποίων πληρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων (περίπου 1,9 δισ. ετησίως) δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.

Εύκολη η επαγγελματική διαδρομή προς τη γεωργία και την κτηνοτροφία;

Πρόσφατα, συζήτησα με έναν φίλο που αποφάσισε να αφήσει τη δουλειά του και να γίνει γεωργός. Μοιράστηκε μαζί μου την ιστορία του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.

© 2023 All rights reserved.

Εφαρμογή Agrowise