Για τα σχέδια βελτίωσης, τους επιλαχόντες και τα επιπλέον ποσά...

Έντονες είναι οι συζητήσεις μεταξύ των παραγωγών και κυρίως των επιλαχόντων για το αν θα περισσέψουν χρήματα από τις ενστάσεις, αν θα δοθούν επιπλέον χρήματα αλλά και τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα που θα παραμείνουν αδιάθετα από τα μη υλοποιηθέντα σχέδια.

Οι εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ είναι δείκτης οικονομικού μεγέθους μίας εκμετάλλευσης;

Πολύ συχνά οι κυβερνήσεις αναζητούν δείκτες με τους οποίους θα προσδιοριστεί το οικονομικό μέγεθος μιας εκμετάλλευσης και τελικά έχοντας ως βάση αυτούς τους δείκτες λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις σχετικά με μέτρα στήριξης μικρών ή μεγάλων εκμεταλλεύσεων.