Πως θα μπορούσε να ήταν το επόμενο πρόγραμμα Νέων Αγροτών;

Είναι αλήθεια πως στα προγράμματα των Νέων Αγροτών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) υπάρχουν αδικίες αλλά και αστοχίες.

Ποιότητα, Διαφοροποίηση και εφευρετικότητα... το εμβόλιο για τις επιχειρήσεις

Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών: "το 30% των επιχειρήσεων εστίασης και γενικά των κέντρων ψυχαγωγίας δεν θα ανοίξει καθόλου, λόγω της σύνδεσης με τον τουρισμό και το δεύτερο είναι ότι σε αυτές που θα ανοίξουν δεν προβλέπουμε να είναι πάνω από 30-40% των περσινών τζίρων"