Μιλώντας για κόστος παραγωγής στο γεωργικό τομέα (video)

Μιλώντας για κόστος παραγωγής στα γεωργικά προϊόντα στην εκπομπή Θεσσαλών Γη.

Η κλιματική αλλαγή χτυπάει τη γεωργία-κτηνοτροφία και φέρνει... πείνα;

Στη χώρα μας συνηθίζουμε να μιλάμε για ένα πρόβλημα, όταν αυτό πλέον είναι σε εξέλιξη. Δεν προλαμβάνουμε σχεδόν ποτέ, τρέχουμε μόνο να θεραπεύσουμε ότι προκύπτει.