Ομάδα Facebook της εταιρείας Περουλάκης – Κώττα Ο.Ε. με δυνατότητα εγγραφής όλων

Εδώ και καιρό έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία μας, κλειστή ομάδα στο Facebook όπου αναρτούμε αλλά και σχολιάζουμε θέματα σχετικά με τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και λοιπά θέματα που μπορεί να αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας προς τον αγρότη.

Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία διαχείρισης της εκμετάλλευση μου;

Γνωρίζοντας τις επιχειρήσεις των πελατών μας, μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες ή λύσεις που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Επίσης αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι τα στοιχεία εκείνα που πιστεύουν ότι οδηγούν στην επιτυχία τους. Στο Κέντρο Τροφίμων και Γεωργικών Επιχειρήσεων, στην τελευταία μας έρευνα για τους Μεγάλους Εμπορικούς Παραγωγούς (Large Commer...