Οι αυτοματισμοί στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά;

Οι οικονομικές πιέσεις και η ώθηση προς πιο βιώσιμες πρακτικές προωθούν όλο και περισσότερο τις τεχνολογίες αυτοματισμού όπως σε όλους τους κλάδους, έτσι και στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Νέοι Αγρότες: Τι απαιτεί η προκήρυξη ενός νέου προγράμματος; Εύκολη η συμμετοχή παλαιών επιλαχόντων;

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) το επόμενο πρόγραμμα νέων αγροτών θα επιδοτεί από 30.000 έως και 42.500 ευρώ κάθε εγκεκριμένη αίτηση.

© 2023 All rights reserved.

Εφαρμογή Agrowise