Μπορώ να γίνω Αγρότης;

Έρχονται πολλοί φίλοι και ρωτάνε τι μπορούν να κάνουν με τη γη που έχουν ώστε να την εκμεταλλευτούν και να γίνουν επαγγελματίες αγρότες.

Οι 9 Στόχοι της ΚΑΠ μετά το 2021!

Η κουβέντα για την επόμενη ΚΑΠ έχει αρχίσει να έρχεται στην επικαιρότητα. Παρόλο που αυτή θα εφαρμοστεί μετά το 2021, είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.