Σχέδια Βελτίωσης... Ιστορίες Ιπποδύναμης!

Και τώρα που θα προκηρυχθούν τα Σχέδια Βελτίωσης θα "τρέξουν" όλοι να αγοράσουν ένα γεωργικό ελκυστήρα ή κατά την καθομιλουμένη "Τρακτέρ".