Δύο λόγια για το πρόγραμμα νέων αγροτών…

Σταδιακά ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, εκτός και αν αυτή πάρει παράταση.

Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Βιολογική…

Νέοι Αγρότες   Σεπτέμβριο, Οκτώβριο περιμένουμε την πολυαναμενόμενη προκήρυξη του προγράμματος νέων αγροτών. Οι συζητήσεις για το ενδιαφέρον, τη βάση και τα κριτήρια βαθμολογίας είναι έντονες μεταξύ των αγροτών.  Στα γραφεία μας κάναμε πολλές συζητήσεις, αναλύσαμε την προκήρυξη που αναμένεται, μιλήσαμε για τις φήμες που κυκλοφορούν στα καφενεία και γενικότερα προσπαθήσαμε να λύσουμε κάθε απο...