Τι γίνεται με τα κόστη παραγωγής και πως επηρεάζουν αυτά τις καλλιέργειες; Πόσο εύκολη είναι η μετάβαση σε «νέες» καλλιέργειες;

Στο θεσσαλικό κάμπο έχουμε πολλές ποτιστικές καλλιέργειες, αροτραίες καλλιέργειες αλλά και μόνιμες φυτείες (δενδρώδεις).

(Video) Ποιο είναι το μέλλον της γεωργίας στον Θεσσαλικό κάμπο;

Οι αγρότες βρίσκονται για μια ακόμη χρονιά στα μπλόκα των δρόμων που στήνονται πλέον σε μοτίβο παραδοσιακής επανάληψης, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του κόστος της παραγωγής.