Πληρώνεται το 50% για το Αγροτικό Πετρέλαιο

Σήμερα 31/8/2022 φαίνεται πως θα γίνει η πληρωμή του "Αγροτικού" πετρελαίου.

Δύο λόγια για την εφαρμογή ΟΣΔΕ - πολύ σημαντικό το ΟΣΔΕ 2022!

Η κυβέρνηση καλώς ή κακώς αποφάσισε να κάνει την ψηφιακή μετάβαση. Αποφάσισε να φέρει τις δηλώσεις καλλιέργειας από ένα ιδιωτικό «νέφος», σε ένα κυβερνητικό «νέφος», όπως είναι αυτό του gov.gr.