Βιολογικά – κερδισμένοι και χαμένοι αυτής της προκήρυξης

29 Ιανουαρίου 2022

Τη βδομάδα που μας πέρασε βγήκε η σχετική πρόσκληση για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.

Ας δούμε κάποιες λεπτομέρειες που για πολλούς θα κάνουν τη διαφορά.

Α. Αποκλεισμός ενταγμένων αγροτεμαχίων σε ενεργά προγράμματα βιολογικής και μείωσης νιτρικών

Καταρχήν είναι ξεκάθαρο πως αποκλείονται όσα αγροτεμάχια ή βοσκότοποι (κτηνοτροφία) είναι ενταγμένα σε προηγούμενο πρόγραμμα βιολογικών (ή μείωσης νιτρικών) και γενικότερα όσα αγροτεμάχια ή βοσκότοποι είναι ακόμα σε δεσμεύσεις των μέτρων 10 και 11. Συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο 4.1, στο σημείο 6,β της πρόσκλησης αναφέρεται:

«Αποκλείονται από την ένταξη: β) αγροτεμάχια ή βοσκότοποι ή εκτροφές που είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των μέτρων 10 και 11»

Β. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι όσοι κατέχουν γεωργική γη και είναι δηλωμένη στο ΟΣΔΕ 2021. Με απλά λόγια αίτηση ένταξης μπορούν να κάνουν και οι ετεροεπαγγελματίες αλλά και οι συνταξιούχοι.

Γ. Δεν υπάρχει περιφεριοποίηση του προϋπολογισμού με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές, όπως είναι τα νησιά μας, να είναι αδικημένες από άποψη βαθμολογίας, λόγω του μικρής μέσης στρεμματικής έκτασης.

Δ. Κατακερματισμός προϋπολογισμού

Σε προηγούμενες προκηρύξεις ο προϋπολογισμός είχε «σπάσει» μεταξύ παλαιών και νέων βιοπαραγωγών στη φυτική και ζωική παραγωγή. Σε αυτή την προκήρυξη βλέπουμε διαφορετικό κατακερματισμό από τον οποίο πολλοί θα ωφεληθούν και πολλοί θα μείνουν εκτός.

Ο κατακερματισμός αυτός έχει ως εξής:

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια (490.000.000,00) ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:

 

Για τη στήριξη των επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών

11.1.1: πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000,00) ευρώ .

11.2.1:πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000,00) ευρώ .

 

Για στήριξη των επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών

11.1.1: εκατό δέκα εκατομμύρια (110.000.000,00) ευρώ .

11.2.1: εκατό εκατομμύρια (100.000.000,00) ευρώ .

 

Για στήριξη των επιλέξιμων εκτροφών ( βοοειδών και αιγοπροβάτων )

11.1.2: εξήντα εκατομμύρια (60.000.000,00) ευρώ .

11.2.2: εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000,00) ευρώ .

Για στήριξη των επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων

11.1.2: είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000,00) ευρώ .

11.2.2: δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000,00) ευρώ .

 

Από την παραπάνω κατανομή μπορούν να βγουν κάποια γρήγορα συμπεράσματα.

 

Αροτραίες

Δυσκολεύουν τα πράγματα για όσους έχουν αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά, ψυχανθή, κλπ). Πολλές πιθανότητες έχουν να ενταχθούν όσοι έχουν σύμβαση με φορέα πιστοποιήσης  πριν τις 31/12/2020, αλλά και αυτοί δεν είναι πολλοί  σε αριθμό εκτιμούμε.

Όσον αφορά τις νέες εντάξεις παραγωγών με αροτραίες καλλιέργειες, μεγαλύτερες πιθανότητες θα έχουν οι νέοι σε ηλικία ή και οι έχοντες δηλωμένοι έκταση στο ΟΣΔΕ μεγαλύτερη ή κοντά στα 100 στρέμματα.

Αυτή η εξέλιξη θα αφήσει εκτός βιολογικής και όσους παραγωγούς καλλιεργούν ζωοτροφές με ότι αυτό συνεπάγεται με την βιολογική παραγωγή γάλακτος, αφού αναμένεται οι βιολογικές ζωοτροφές, λόγω μείωσης της προσφοράς αυτών να γίνουν ακόμα πιο ακριβές.

 

Μόνιμες φυτείες, κηπευτικά, αρωματικά

Πολύ υψηλός προϋπολογισμός για παλαιούς και νέους σε καλλιέργειες αρωματικών, κηπευτικών και μόνιμων φυτειών (ελαιώνες, αμυγδαλιές, κλπ). Στην περίπτωση αυτή οι παλαιοί δικαιούχοι (για τα αγροτεμάχια τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε πρόγραμμα βιολογικών) θα έχουν εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες να ενταχθούν, θεωρούμε πως για αυτές τις περιπτώσεις η ένταξη θεωρείται σχεδόν σίγουρη, ενώ μάλλον θα περισσέψουν και χρήματα στην κατηγορία αυτή.

Και οι νέοι δικαιούχοι θα έχουν σημαντικές πιθανότητες ένταξης λόγω αυξημένου προϋπολογισμού. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πως δικαιούχοι που θέλουν να κάνουν αίτηση και έχουν μικρές εκτάσεις, θα πρέπει να εξετάσουν αν τους συμφέρει ή όχι να ενταχθούν στη διαδικασία παραγωγής βιολογικών προϊόντων λόγω του παγίου κόστους που θα έχει αυτή η διαδικασία (π.χ. κόστος φορέα πιστοποίησης για 5-10 στρ Ελαιώνα, κόστος συμβουλευτικής, κλπ). Παρά τις αυξημένες πιθανότητες ένταξης των περισσότερων αιτήσεων και στην κατηγορία αυτή, θεωρούμε πως παραγωγοί με εκτάσεις μικρότερες εκτάσεις των 10- 15 στρ και ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών θα έχουν μικρότερες πιθανότητες.

 

Μελισσοκομία

Για πρώτη φορά εντάσσεται η μελισσοκομία στην προκήρυξη της βιολογικής γεωργίας. Αίτηση ένταξης μπορούν να κάνουν όλοι όσοι έχουν δηλωμένα μελίσσια στη δήλωση ΟΣΔΕ 2021. Εκτιμούμε πως αν όχι το σύνολο των μελισσοκόμων, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που θα αιτηθούν, θα εγκριθούν, είτε είναι παλαιοί βιοπαραγωγοί, είτε είναι μελισσοκόμοι που θα εκκινήσουν τώρα.  Ο προϋπολογισμός που αναφέρεται σε αυτούς είναι ικανοποιητικός και υπάρχει περίπτωση να περισσέψουν και χρήματα.

 

Κτηνοτροφία

Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν… μικρός ο προϋπολογισμός. Οι παλαιοί δικαιούχοι οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στην προηγούμενη βιολογική θα έχουν πιθανότητες ένταξης.

Απεναντίας σε όσους θα αιτηθούν για πρώτη φορά, τα πράγματα θα είναι δύσκολα και πιο δύσκολα για όσους αιτηθέντες έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών. Οι κτηνοτρόφοι φαίνεται πως είναι σχετικά αδικημένοι σε σχέση με όλες τις προηγούμενες προκηρύξεις. Επίσης, λόγω τις διαφορετικής κατανομής βοσκοτόπων ανά περιφέρεια, υπάρχει περίπτωση εγκριθέντες σε περιφέρειες με μειωμένη κατανομή (π.χ. νησιά του Αιγαίου) να πληρώνονται λιγότερα χρήματα, έστω και αν έχουν ίδιο αριθμό ζωών, σε σχέση με άλλες περιφέρειες (π.χ. Μακεδονία,, Θεσσαλία, κλπ)

Γενικότερα φαίνεται πως πάμε σε μια ιδιαίτερη προκήρυξη σε σχέση με τις προηγούμενες και είναι μάλλον σίγουρο πως θα περισσέψουν χρήματα. Μένει να δούμε αν η περίσσια αυτή χρημάτων θα μεταφερθεί από υποκατηγορία σε υποκατηγορία ή αν θα μείνουν στην άκρη για μια επόμενη προκήρυξη.

Όπως και να έχει… καλή τύχη σε όλους!

Υ.Γ. Περισσότερη ανάλυση θα γίνει στην κλειστή ομάδα της εταιρεία μας στα Social Media. Η ένταξη στην ομάδα για τους πελάτες της εταιρείας μας είναι δωρεάν. Όσοι ωστόσο θέλετε ενταχθείτε στο group και να μας παρακολουθείτε, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφει το παρακάτω link: https://bit.ly/2XE3AaU 

Περουλάκης Ιωάννης
Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, MBA
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας


Τελευταία άρθρα