Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία διαχείρισης της εκμετάλλευση μου;

31 Αυγούστου 2021

Γνωρίζοντας τις επιχειρήσεις των πελατών μας, μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες ή λύσεις που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Επίσης αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι τα στοιχεία εκείνα που πιστεύουν ότι οδηγούν στην επιτυχία τους. Στο Κέντρο Τροφίμων και Γεωργικών Επιχειρήσεων, στην τελευταία μας έρευνα για τους Μεγάλους Εμπορικούς Παραγωγούς (Large Commercial Producer) διερευνήσαμε τις αντιλήψεις των αγροτών για τους πιο κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας τους. Ο στόχος μας ήταν να καθορίσουμε εάν υπήρχαν διαφορές στην αντίληψη των αγροτών για τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία τους. Το παρακάτω γράφημα συνοψίζει τις απαντήσεις από περισσότερους από 1300 αγρότες στις ΗΠΑ.

 

Ζητήθηκε από τους παραγωγούς να κατατάξουν πέντε παράγοντες ως προς τη σημασία της επιτυχίας της γεωργικής τους δραστηριότητας. Οι πέντε παράγοντες ήταν: διαχείριση ανθρώπων, διαχείριση παραγωγής, διαχείριση κόστους, διαχείριση μάρκετινγκ και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Το παραπάνω γράφημα δείχνει την αναλογία των αγροτών που κατέταξαν καθέναν από τους παράγοντες 1ο , 2ο , 3ο  κ.λπ. Από το σύνολο των απαντήσεων μπορούμε να αντλήσουμε αρκετές πληροφορίες. Μερικές από αυτές περιλαμβάνουν:

  1. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών προσδιόρισε το κόστος διαχείρισης ως τον Νο 1 παράγοντα της επιτυχίας τους, και αμέσως μετά ακολουθεί η διαχείριση της παραγωγής. Μια βαθύτερη ανάλυση δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό παραγωγών κατέταξε αυτούς τους δύο παράγοντες ως 1ο και 2ο και αντίστροφα. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι παραγωγοί εστιάζουν το μεγάλο μέρος της λήψης αποφάσεων τους στη διαχείριση της οικονομικής τους παραγωγικότητας. Μπορούν να κατανοήσουν ότι η επιχείρησή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά των καλλιεργειών να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές. Αυτό σημαίνει διαχείριση κόστους χωρίς να εγκαταλείπουν την απόδοση παραγωγής. Έχει γραφτεί στο παρελθόν για τη σημασία της επικοινωνίας με τους παραγωγούς σχετικά με το κόστος παραγωγής προϊόντος, και όχι μόνο για την τιμή του προϊόντος. Φαίνεται ότι οι παραγωγοί είναι πρόθυμοι για αυτή μας την επικοινωνία.
  2. Για τους περισσότερους παραγωγούς το μάρκετινγκ δεν αποτελεί βασικό παράγοντα της επιτυχίας τους. Αυτό να είναι ένα αποτέλεσμα μέτρησης ενστίκτου (counter-intuitive result), καθώς οι περισσότεροι από εμάς θα θεωρούσαμε ότι οι δεξιότητες μάρκετινγκ είναι πολύ σημαντικές για τον αγρότη. Δεν είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι πράγματι πιστεύουν πως δεν είναι σημαντικό να έχουν δεξιότητες μάρκετινγκ. Αντίθετα, πιστεύω ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι μια σαφής ένδειξη ότι οι παραγωγοί δεν έχουν σχεδιάσει τις εκμεταλλεύσεις τους να επιτύχουν βασιζόμενες την «ελπίδα» ότι θα λαμβάνουν σταθερά υψηλές τιμές. Το σημαντικότερο είναι ότι το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι οι παραγωγοί πιστεύουν ότι η επιτυχία τους βασίζεται σε πράγματα που μπορούν να ελέγξουν και όχι σε πράγματα που αδυνατούν. Καλό θα ήταν να κατανοήσουμε αυτήν τους την άποψη καθώς επικοινωνούμε και αναπτύσσουμε σχέσεις με τους πελάτες -παραγωγούς μας.
  3. Μια τελευταία ενδιαφέρουσα πληροφορία προέρχεται εξετάζοντας τις απαντήσεις των παραγωγών, με βάση την ηλικία τους. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της νέας γενιάς (ηλικίας 18-35 ετών) πιστεύει ότι η διαχείριση ανθρώπων αποτελεί κρίσιμο σημείο της επιτυχίας των εκμεταλλεύσεων τους. Στην πραγματικότητα, μια σειρά άλλων ερωτήσεων της έρευνας, υποδεικνύουν επίσης ότι η νέα γενιά εστιάζει στη διαχείριση ανθρώπων τόσο εντός όσο και εκτός της αγροτικής εκμετάλλευσης, καθώς και στην ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων.

Με στοιχεί από: https://agribusiness.purdue.edu/ 


Τελευταία άρθρα