Σχέδια Βελτίωσης - παράταση 1ου αιτήματος πληρωμής;

22 Ιανουαρίου 2021

Η υλοποίηση των σχεδίων βελτίωσης είναι σε εξέλιξη. Σταδιακά έχουν αρχίσει να κατατίθενται τα πρώτα αιτήματα πληρωμής αλλά και αιτήματα τροποποίησης για όσα σχέδια βελτίωσης έχουν λάβει αποφάσεις έγκρισης. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό των προς υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης είναι χαμηλό.

Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση, που μέσα στην κρίση που έχει δημιουργήσει η πανδημία, καθιστά δύσκολη την υλοποίηση του 1ου αιτήματος πληρωμής, το οποίο και πρέπει να πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά ένα έτος μετά την οριστική απόφαση έγκρισής των δικαιούχων.

Στο άρθρο 26 της ΥΑ που αφορά τα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της, αναφέρεται το εξής:

Παράγραφος 2: «Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τέσσερις αιτήσεις πληρωμής. Κάθε αίτηση μερικής πληρωμής γίνεται δεκτή εφόσον μετά την υποβολή της απομένει προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.»

Παράγραφος 4: «Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης πράξης.»

Οι δύο παραπάνω παράγραφοι δίνουν τη δυνατότητα στον παραγωγό να καταθέσει αίτημα πληρωμής για οτιδήποτε έχει πάρει εντός του 1ου έτους χωρίς ελάχιστο όριο (εξαιρείται η αμοιβή συμβούλου), αλλά τον υποχρεώνει ταυτόχρονα μετά το κάθε αίτημα πληρωμής να μην υπολείπεται και περισσότερο από το 20% του συνολικού ποσού που έχει εγκριθεί προς επιδότηση.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παραγωγών που η μοναδική ή η κύρια επένδυση που αιτούνται επιδότησης είναι ο γεωργικός ελκυστήρας ή κάποιος γεωργικό κτίσμα (σταύλος, αποθήκη, θερμοκήπιο) τα οποία αν και εφόσον πρέπει να υλοποιηθούν, αυτό πρέπει να συμβεί εντός του 1ου έτους μετά την έγκριση τους. Για παράδειγμα στη Θεσσαλία, οι επενδύσεις αυτές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να έχει κατατεθεί το πρώτο αίτημα πληρωμής για τους περισσότερους παραγωγούς, μέχρι αρχές Απριλίου 2021.

Θεωρούμε πως είναι λογικό να δοθεί παράταση για την υποβολή του 1ου αιτήματος πληρωμής, αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως από το Μάρτιο του 2020 και μετά, λόγω της πανδημίας, πολλές εταιρείες υπολειτουργούν και η μετακίνηση από και προς αυτές είναι δύσκολη λόγω των σχετικών περιορισμών.

Θεωρούμε πως το ΥΠΑΑΤ είναι λογικό πως θα δώσει τη σχετική παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης και όχι μόνο, μένει να το δούμε και σε κάποια επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.

 

Περουλάκης Γιάννης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, ΜΒΑ


Τελευταία άρθρα