Πως εξελίχθηκε η πληρωμή των Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης και γιατί φαίνονται μειωμένα;

22 Δεκεμβρίου 2020

Καταρχήν για να υπολογίσει κανείς τα δικαιώματα πρέπει από την καρτέλα αγρότη να κατεβάσει το νέο τίτλο δικαιωμάτων με βάση το 2020 (εκεί αναφέρεται μόνο η βασική ενίσχυση). Οι πλειοψηφία των παραγωγών είχαν τίτλο δικαιωμάτων με την αξία αυτών μέχρι και το 2019. Από το καλοκαίρι του 2020, στην καρτέλα αγρότη έχει ανεβεί νέος τίτλος δικαιωμάτων όπου ο καθένας μπορεί να δει τη νέα μοναδιαία αξία (ευρώ/HA) η οποία και στην πλειοψηφία αυτών είναι και μειωμένη προς τα κάτω.

Ας δούμε πως έγιναν οι πληρωμές φέτος:

 

Α. 21/10/2020 – Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης. Η βασική ενίσχυση είναι το 66,5% (περίπου) της συνολικής ενίσχυσης. Οπότε:

Προκαταβολή = 66,5% * 70% = 46,55% επί του συνόλου

 

Β. 18/12/2020 – Α΄ φάση εξόφλησης

Πληρωμής της βασικής ενίσχυσης με αποτέλεσμα ο παραγωγός να πληρώνεται στο 90% του συνόλου μέχρι τότε

Πρασίνισμα στο 95% του συνόλου

Βασική = 66,5% * 90% = 59,85%

Πρασίνισμα = 33,5% * 95% = 33,5% * 95% = 31,83%

Οπότε στις 18/12/2020 ο παραγωγός έχει πληρωθεί 59,85% + 31,83% = 91,675% επί του συνόλου

 

Γ. 21/12/2020 – Β΄ φάση εξόφλησης

Στις 21/12/2020 εξοφλήθηκε ένα επιπλέον 7% της βασικής ενίσχυσης, οπότε η συνολικά πληρωμένη βασική ενίσχυση αγγίζει πλέον το 97% και 95% η πράσινη.

Τελικά μέχρι σήμερα ο παραγωγός έχει πληρωθεί:

Βασική = 66,5% * 97% = 64,505%

Πράσινη =  33,5% * 95% = 33,5% * 95% = 31,83%

Σύνολο = 64,505 + 31,83 = 96,33%

Υπολείπεται λοιπόν ένα ποσοστό: 3,67% περίπου από τα οποία το 2,9% είναι ποσοστό δημοσιονομικής πειθαρχίας το οποίο και θα επιστραφεί στους παραγωγούς μετά τον Ιούνιο του 2021, ενώ το 0,77 περίπου θα πληρωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Περουλάκης Γιάννης

Γεωπόνος Μελετητής, ΜΒΑ

 

Πετσάνη Δόμνα

Γεωπόνος, MSc

Υπεύθυνη ΟΣΔΕ στην εταιρεία

Περουλάκης Κώττα ΟΕ


Τελευταία άρθρα