Πως θα γίνει η πληρωμή και πότε τελειώνουν οι υποχρεώσεις για τους Νέους Αγρότες;

21 Δεκεμβρίου 2020

Πολλοί είναι οι ενταγμένοι στο τελευταίο πρόγραμμα νέων αγροτών που ρωτάνε πότε θα πληρωθούν και πότε τελικά τελειώνουν οι υποχρεώσεις αυτών.

Η αλήθεια είναι πως στα επιχειρηματικά πλάνα του υπομέτρου 6.1 (πρόγραμμα νέων αγροτών) είχαν δηλώσει πολλοί από τους νέους αγρότες πως θα επιτύχουν τους στόχους  τους και θα ολοκληρώσουν το σχετικό πρόγραμμα εντός τριών ετών, ενώ κάποιοι άλλοι εντός τεσσάρων ετών. Μπορεί τα τρία έτη να έχουν περάσει, ωστόσο οι νέοι αγρότες αυτοί, έστω και αν είχαν δηλώσει την τριετία ως περίοδο υλοποίησης, δεν έχουν αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις του υπομέτρου 6.1.

Για να θεωρηθεί πως κάποιος από τους Νέους Αγρότες του υπομέτρου 6.1 έχει ολοκληρώσει το σχετικό πρόγραμμα θα πρέπει να εκδοθεί από την ΔΑΟΚ σχετική Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης.

Πότε εκδίδεται όμως αυτή η απόφαση;

Η απόφαση αυτή εκδίδεται από τις ΔΑΟΚ  ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη δεύτερη πληρωμή και εφόσον διαπιστωθεί ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και το αίτημα πληρωμής κριθεί ως επιτυχές. Τότε:

  1. Με ευθύνη της οικείας ΔΑΟΠ εκδίδεται και καταχωρείται μέσω ΟΠΣΑΑ Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης.
  2. Με ευθύνη των ΔΑΟΚ ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος ενημερώνεται για την Ολοκλήρωσης της Πράξης μαζί με το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΠΣΚΕ.

Με απλά λόγια, για να πει ένας παραγωγός πως έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα νέων αγροτών θα πρέπει:

  1. Να γίνει η αίτηση πληρωμής από τους μελετητές, μέσω ειδικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΑΑΤ, για να πληρωθεί η β΄ δόση στους δικαιούχους. Η σχετική εφαρμογή όμως, δεν έχει «βγει στον αέρα» ακόμα από το υπουργείο και αναμένουμε.
  2. Να παραλάβουν και να ελέγξουν διοικητικά το σχετικό φάκελο οι ΔΑΟΚ
  3. Να εκδοθεί από τις ΔΑΟΚ η απόφαση ολοκλήρωσης πράξης

Η πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις πληρωμής για το πρόγραμμα νέων αγροτών φημολογείται ότι θα ανοίξει το Φεβρουάριο, ωστόσο τίποτα δεν είναι ακόμα σίγουρο.

Μέχρι τότε αναμένουμε…

 

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος Μελετητής

 


Τελευταία άρθρα