Μια γρήγορη ματιά στα… "αρδευτικά Σχέδια Βελτίωσης"

07 Οκτωβρίου 2020

Τα «αρδευτικά Σχέδια Βελτίωσης» είναι η συνηθέστερο ονομασία για το υπομέτρο 4.1.2 που αφορά την «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

Πριν πούμε δύο λόγια για το μέτρο 4.1.2 ας κάνουμε μερικά σχόλια.

1ον Καταρχήν η δημόσια δαπάνη της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι 30 εκατομμύρια ευρώ και το ενδιαφέρον σε σχέση με τα «παραδοσιακά» σχέδια βελτίωσης (υπομέτρο 4.1.1) φαίνεται εδώ και πολύ καιρό πως είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό αυτομάτως σημαίνει πως οι εγκρίσεις του συγκεκριμένους προγράμματος θα πάνε σε πολύ λίγους συγκριτικά με το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

2ον Προς το παρόν έχει βγει το ΦΕΚ. Αυτό δε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα ξεκινήσει άμεσα και το πρόγραμμα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βγει η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να ετοιμαστεί και η φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής.

3ον Υπάρχει μια μελέτη άρδευσης που πρέπει να κατατεθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος για να αποδεικνύει την επιθυμητή βελτίωση σε σχέση με κάποιο υφιστάμενο ή καινούργιο σύστημα άρδευσης. Αυτή πρέπει να κατατεθεί με την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη εφαρμογή, με ποια κριτήρια θα κληθούν οι υπάλληλοι των ΔΑΟΚ να δεχθούν ή να απορρίψουν μια τέτοια μελέτη; Μήπως θα έχουμε εγκρίσεις και προβλήματα στην ολοκλήρωση;

 

Λίγες επιπλέον σημαντικές πληροφορίες για το μέτρο 4.1.2 που απαντούν στις συνηθέστερες ερωτήσεις

Εντός των κατηγοριών που ακολουθούν, ενισχύονται οι εξής επενδύσεις:

  1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος:

1.1. Υποκατηγορίες επενδύσεων.

1.1.1. Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους).

1.1.2. Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης ή/και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας.

1.1.3. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).

1.1.4. Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης, Οι επενδύσεις της παρ. 1.1.4 αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης, αισθητήρες, μετρητές, αυτοματοποιημένο έλεγχο συστημάτων άρδευσης, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού. Για τον εξοπλισμό αυτό, με την αίτηση στήριξης υποβάλλεται μελέτη εγκατάστασης του εξοπλισμού και με την αίτηση πληρωμής μελέτη εφαρμογής του.

Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης

  1. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δε μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις επενδύσεις:

α) Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

β) Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να  ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται πως για τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δε μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ.

Ένταση στήριξης

 

Ενδεικτικά αναφέρω τις ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες για τις συνηθέστερες δαπάνες που θα επιδοτηθούν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ


Τελευταία άρθρα