7 τρόποι για να εξοικονομήσεις χρήματα στην αγροτική εκμετάλλευση;

13 Ιουνίου 2020

Σύμφωνα με έρευνα της Farm Journal Media του Μαρτίου 2017 σε περισσότερους από 500 αγρότες, εντοπίστηκαν πάνω από δώδεκα τρόποι που μπορούν οι αγρότες να εξοικονομήσουν χρήματα.

Από αυτούς οι επτά, ήταν και παραμένουν οι πιο δημοφιλείς.

Εδώ λοιπόν είναι οι κορυφαίες απαντήσεις.
(Σημείωση: Οι ερωτηθέντες μπορούσαν να δώσουν περισσότερες από μία απαντήσεις.)

1. Μείωση αγορών αγροτικού εξοπλισμού (67%)
2. Μείωση αγορών κεφαλαίου εκτός εξοπλισμού (φάρμακα, λιπάσματα, κλπ) (46%)
3. Να χρησιμοποιείτε πρακτικές καλλιέργειας χαμηλής έντασης εργασίας (43%)
4. Αγορά λιγότερων σπόρων προς σπορά για να μειώσετε το κόστος των σπόρων (29%)
5. Διαπραγμάτευση χαμηλότερων ενοικίων γης με τους ιδιοκτήτες (26%)
6. Χρήση μεθόδων μεταβλητής εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών καλλιεργειών (26%)
7. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας μέσω καλύτερης συντήρησης εξοπλισμού ή και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (20%)

Άλλες απαντήσεις που έδωσαν οι αγρότες σε αυτή την έρευνα για τη μείωση του κόστους εισροών περιλαμβάνουν τη μετατροπή καλλιεργειών, την αγορά λιγότερων εισροών κατά τη διάρκεια της σεζόν, τη μείωση της χρήσης γεωπόνων ή εξωτερικών συμβούλων, την αναδιάρθρωση δανείων για τη βελτίωση των ταμειακών ροών και άλλα.

Η μελέτη αυτή διεξάγεται ετησίως κάθε άνοιξη από το 2012.

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ