Προγράμματα που μπορεί (ή μπορούσε) να ενταχθεί κάποιος στη γεωργία

13 Ιουνίου 2020

Συχνά ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που θέλουν να αρχίσουν να ασχολούνται με τη γεωργία ή που έρχονται από περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία (παρά την αλματώδη εξέλιξη του ίντερνετ) και ρωτούν για τα διαθέσιμα προγράμματα από τα οποία μπορούν να επιδοτηθούν.

Ποια είναι όμως τα συνηθέστερα προγράμματα που συμμετέχουν οι αγρότες και τα ακούμε καθημερινά;

1. Βιολογική γεωργία
Πριμοδοτεί αυτούς που ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία. Έχει "τρέξει" μια φορά σε αυτή την ΚΑΠ και αναμένεται να προκηρυχθεί άλλη μια φορά αν και εφόσον υπάρξουν οι διαθέσιμοι πόροι.

2. Βιολογική κτηνοτροφία
Πριμοδοτεί αυτούς που ασχολούνται με τη βιολογική κτηνοτροφία. Έχει "τρέξει" μια φορά σε αυτή την ΚΑΠ και αναμένεται να μην ξαναπροκηρυχθεί σε αυτήν την ΚΑΠ (θεωρητικά μέχρι το 2020)

3. Πρόγραμμα νέων αγροτών
Αντίστοιχο πρόγραμμα με αυτό των νέων επαγγελματιών του ΟΑΕΔ. Πριμοδοτεί όσους ασχολούνται για πρώτη φορά με τη γεωργία. Δεν αναμένεται να ξαναπροκηρυχθεί μέχρι το 2020 τουλάχιστον (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου)

4. Σχέδια Βελτίωσης
Πρόγραμμα που επιδοτεί τις επενδύσεις των αγροτών σε αγροτικά μηχανήματα ή κτίρια με υψηλά ποσοστά. Δεν αναμένεται να ξαναπροκηρυχθεί μέχρι το 2020 τουλάχιστον (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου).

5. Πρόγραμμα επιδότησης μείωσης νιτρικών
Πεδίο εφαρμογής βρίσκει κυρίως στη Θεσσαλία και λιγότερο σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Πριμοδοτεί τους παραγωγούς που καλλιεργούν έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το φυσικό περιβάλλον με νιτρικά. Δεν αναμένεται να ξαναπροκηρυχθεί μέχρι το 2020 τουλάχιστον (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου).

6. Κομφούζιο

«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

7. Μεταποίηση
Επιδοτεί επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Οι τελευταίες προκηρύξεις αναφέρονταν σε πολύ μεγάλες επενδύσεις και ο αριθμός των αιτούντων ήταν αναλογικά μικρός.

8. Επιδότηση ομάδων παραγωγών
Μέτρο που επιδοτεί ποσοστό των δαπανών που κάνουν ομάδες παραγωγών μέχρι ενός ποσού. Φαίνεται πως η ζήτηση δεν είναι τόσο μεγάλη για να καλυφθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός προς το παρόν.

Φυσικά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχει και άλλα μέτρα τα οποία προκηρύχθηκαν, θα προκηρυχθούν ή τελικά θα μείνουν μόνο στο σχεδιασμό και δε θα "βγουν" ποτέ στον αέρα (ολοκληρωμένη διαχείριση, Leader, γεωργικοί σύμβουλοι, κλπ), όπως άλλωστε έχει γίνει και στο παρελθόν, στις προηγούμενες ΚΑΠ.

Τα παραπάνω είναι τα συνηθέστερα προγράμματα στον αγροτικό τομέα. Τα ποσά που προκύπτουν από αυτά τα προγράμματα δεν φορολογούνται και αυτό είναι ένας λόγος που η ζήτηση για την ένταξη των αγροτών με τις εκμεταλλεύσεις τους στα περισσότερα από αυτά, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Γενικότερα, μπαίνουμε σε μια περίοδο που μέχρι το 2020 (και πιθανότερα το 2022) δε θα δούμε πολλές νέες προκηρύξεις, αφού τα δημοφιλέστερα μέτρα έχουν προκηρυχθεί, έχοντας απορροφήσει το προϋπολογισμό που τους αναλογούσε και μάλιστα για να καλυφθούν ανάγκες (όπως για παράδειγμα στο τελευταίο πρόγραμμα νέων αγροτών) έχουν δαπανήσει προϋπολογισμό και από μέτρα που μάλλον δε θα προκηρυχθούν ποτέ κατά τη διάρκεια αυτής της ΚΑΠ.

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ


Τελευταία άρθρα