Skip to main content

Νέοι Αγρότες (κτηνοτρόφοι): Χωρίς την άδεια εγκατάστασης στην ολοκλήρωση, επιστρέφονται τα χρήματα

12 Ιουνίου 2020

Τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να υλοποιούνται τα σεμινάρια των νέων αγροτών. Εκεί λοιπόν συζητιούνται διάφορα και μεταξύ αυτών και η υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας.

Για να ξεκαθαρίσουμε τα των υποχρεώσεων των νέων αγροτών, αναφέρουμε πως στην προκήρυξη αναγράφεται ξεκάθαρα πως στην ολοκλήρωση του προγράμματος για να πληρωθεί ο νέος αγρότης θα πρέπει να έχει άδεια εγκατάστασης, διαφορετικά αθετεί τους όρους της σύμβασης του και θα πρέπει να επιστρέψει το ποσό που πήρε πίσω.

Η υποχρέωση της έκδοσης άδειας εγκατάστασης περιγράφεται στο άρθρο 7 (Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις Δικαιούχων) της πρόσκλησης του εν λόγω προγράμματος σε διάφορα σημεία (παράγραφος 16.7, 17.1, κλπ - Εφόσον πρόκειται για πτηνοκτηνοτροφική εκμετάλλευση, άδεια εγκατάστασης αυτής η οποία να καλύπτει τη δυναμικότητά της.), ενώ η επιστροφή χρημάτων αναφέρεται στο άρθρο 23.

Συγκεκριμένα το άρθρο 23 αναφέρει:

Εφόσον κατά την διάρκεια των ελέγχων των αιτημάτων στήριξης και πληρωμών και εν γένει κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της υλοποίησης των πράξεων, διαπιστωθούν σοβαρές παρατυπίες επιβάλλονται οι κατά περίπτωση κυρώσεις του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, το άρθρο 63 του Καν. (Ε.Ε.) 809/2014 και το άρθρο 35 του Καν. (ΕΕ) 640/ 2014 όπως κάθε φορά ισχύουν και τις σχετικές εθνικές διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

2. Για τους δικαιούχους οι οποίοι, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας ή εξαιρετικής περίστασης:

2.1. Αθετούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις
2.2. Δεν συμμορφώνονται με ενδεχόμενες συστάσεις
2.3. Αθετούν τους όρους επιλεξιμότητας και τις δεσμεύσεις του θεσμικού πλαισίου
2.4. Δεν υλοποιούν ορθά το επιχειρηματικό τους σχέδιο
2.5. Δηλώνουν ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβουν τις ενισχύσεις του υπομέτρου ή δεν δηλώνουν τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμέλειας
2.6. Επιθυμούν να αποδεσμευτούν από το πρόγραμμα, επιστρέφοντας οικειοθελώς την καταβληθείσα στήριξη,
εφαρμόζονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) Απεντάσσονται από το πρόγραμμα.
β) Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
γ) Αίρονται ενδεχόμενες ευνοϊκές μεταχειρίσεις που είχαν στα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και στις οικονομικές ενισχύσεις του γεωργικού τομέα εφόσον απέρρεαν αποκλειστικά από την ένταξή τους στο πρόγραμμα ενισχύσεων Νέων Γεωργών.
δ) Επιπλέον των ανωτέρω, δικαιούχοι που δηλώνουν ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβουν τις ενισχύσεις του υπομέτρου ή δεν δηλώνουν τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμέλειας, αποκλείονται από την παροχή στήριξης στο πλαίσιο του ίδιου μέτρου για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς και για το επόμενο έτος.

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς πως η διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης είναι μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία και καλό είναι οι φίλοι νέοι κτηνοτρόφοι να τακτοποιήσουν το συντομότερο δυνατό αυτή την υποχρέωση τους.

Περουλάκης Γιάννης
Γεωπόνος, Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ


Τελευταία άρθρα