Η επόμενη ΚΑΠ θα είναι μάλλον πιο "σφιχτή" για τους Έλληνες αγρότες...

10 Ιουνίου 2020

Έντονες οι συζητήσεις χωρίς πάντως μέχρι σήμερα να έχουμε κάτι οριστικό. Παρόλα αυτά φαίνεται πως η επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική θα έχει μειωμένο τελικό προϋπολογισμό για τους Έλληνες αγρότες σε σχέση με την υφιστάμενη ΚΑΠ.

Τα δεδομένα που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα συνοπτικά είναι:
Η αίτηση μείωσης του προϋπολογισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, κυρίως από την πλευρά της Γερμανίας. Το Brexit είναι μια καλή δικαιολογία για το αίτημα της αυτό.
Συζητούνται αυξήσεις περιβαλλοντικών απαιτήσεων από του γεωργούς για τη λήψη ενισχύσεων. Αυτό σημαίνει αυτόματα και αύξηση του κόστους παραγωγής γεωργικών - κτηνοτροφικών προϊόντων
Οι Γερμανοί ζητούν μείωση ή ακόμα και κατάργηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων.
Ο αυξημένος μέσος όρος αξίας των "ελληνικών" δικαιωμάτων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι άλλη μια αιτία μείωσης των Ελληνικών δικαιωμάτων, αφού δεν είναι λίγες οι φωνές που ζητούν ευρωπαϊκή εξομοίωση (ευρωπαϊκή σύγκλιση).
Το 2020 θα είναι όλα πιο ξεκάθαρα για τις εξελίξεις στην επόμενη ΚΑΠ.